App quay hũ - Nền tảng cờ bạc

PHÂN BÓN THÚC NPK 10 - 5 - 30

Đạm tổng số (Nts) 10%

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 30%

Độ ẩm 5%

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts) 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%;  Kali hữu hiệu (K2Ohh) 30%; Độ ẩm 5%

2. Công dụng

•    Thúc đẩy sự phát triển của trái, hạt non, làm cho lớn nhanh

•    Làm cho hạt to phì, tăng kích thước và trọng lượng
•    Làm chắc trái, hạt, to đồng đều, đạt tiêu chuẩn cao để xuất khẩu
•    Bổ sung nguồn trung, vi lượng cần thiết cho cây để cây nuôi trái tốt đồng thời giúp cây sinh

trưởng và phát triển mạnh.

3. Hướng dẫn sử dụng

Bón thúc cho lúa đợt 2 (bón đón đòng) 4 – 6 kg/sào

Không cần thêm các loại phân bón hoá học khác

0936.619.818